Thứ Sáu, ngày 16 tháng 8 năm 2013

Bài 34: Thực hành: Dụng cụ bảo vệ an toàn điện

DOWNLOAD
BÀI 34: THỰC HÀNH - DỤNG CỤ BẢO VỆ AN TOÀN ĐIỆN


                                                                     

I. MỤC TIÊU
   1. Về kiến thức
v  Hiểu được công dụng, cấu tạo của một số dụng cụ bảo vệ an toàn điện.
   2. Về kĩ năng
v  Sử dụng được một số ứng dụng cụ bảo vệ an toàn điện.
   3. Về thái độ
v  Có ý thức thực hiện các nguyên tắc an toàn điện trong khi sử dụng và sửa chữa điện

II. CHUẨN BỊ

   Giáo viên
v  Vật liệu: thảm cách điện, giá cách điện, găng tay cao su.
v  Dụng cụ: Bút thử điện, kìm điện, tua vít có chuôi bọc vật liệu cách điện…
  Học sinh
v  Học sinh chuẩn bị báo cáo thực hành theo mẫu ở mục III

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

NỘI DUNG

v    HOẠT ĐỘNG 1: CHUẨN BỊ
+ Yêu cầu các nhóm trưởng kiểm tra sự chuẩn bị của các nhóm thực hành.
+ Yêu cầu nhóm trưởng báo cáo cụ thể của từng nhóm.
v    HOẠT ĐỘNG 2: TÌM HIỂU DỤNG CỤ BẢO VỆ AN TOÀN ĐIỆN
 + Cho các em thảo luận nhóm và trả lời các đặc điểm của các dụng cụ cách điện. Và thảo luận xung quanh các vấn đề trên.
+ Yêu cầu các nhóm ghi nhận kết quả thực hành  vào bảng báo cáo .
v    HOẠT ĐỘNG 3: TÌM HIỂU BÚT THỬ ĐIỆN
+ Yêu các các nhóm tiến hành thảo luận về nội dung bài thực hành về các vấn đề xung quanh bút thử điện
+ Sau khi thảo luận xong cho các nhóm nhân xét lẫn nhau và ghi vào trong bản báo cáo.
+ Trong quá trình thảo luận nếu nhóm nào không hiểu vấn đề gì thì có thể trực tiếp yêu cầu GV giải thích.
v    HOẠT ĐỘNG 4: CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ.
+ Yêu cầu các nhóm trình bày nhận xét kết quả thực hành của mình trước lớp. Tự nhận xét về thái độ và ý thức tham gia thực hành.
+ Yêu cầu các nhóm về nhà chuẩn bị học tốt để thi học kì I cho tốt, đồng thời học tốt các tiết còn lại.


+ Nhóm trưởng kiểm tra sự chuẩn bị của nhóm

+ Báo cáo

+ Thảo luận theo nhóm


+ Ghi nhận kết quả vào bản báo cáo.


+ Thảo luận nhóm và ghi nhận vào báo cáo thực hành.

+ Nhận xét đánh giá+ Hỏi những vấn đề có liên quan

+ Nhận xét và đánh giá chung của nhóm mình thực hiện+ Ghi chú vào trong vở bài học.


BÀI 34: THỰC HÀNH DỤNG CỤ BẢO VỆ AN TOÀN ĐIỆN

I. CHUẨN BỊ: SGK
II. NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH
1. Tìm hiểu các dụng cụ bảo vệ an toàn điện.
2. Tìm hiểu bút thử điện
a. Quan sát và mô tả cấu tạo bút thử điện.
b. Nguyên lí làm việc
c. Sử dụng bút thử điện
III. BÁO CÁO THỰC HÀNH
- Xem SGK trang 123


v    Rút kinh nghiệm:
+……………………………………………………………………………………………
+……………………………………………………………………………………………

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét