Thứ Sáu, ngày 16 tháng 8 năm 2013

Bài 33: An toàn điện

DOWNLOAD                                                
BÀI 33: AN TOÀN ĐIỆN

I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
       + Hiểu được những nguyên lý gây ra tai nạn điện, sự nguy hiểm của dòng điện.
2. Về kĩ năng
       + Quan sát, phân tích,  suy luận, liên hệ thực tế.
3. Về thái độ
       + Giáo dục tính cẩn thận,  chính xác, an toàn khi sử dụng điện

II. CHUẨN BỊ

  Giáo viên

   a. Nội dung
+ Nghiên cứu kỹ nội dung bài 33 SGK, SGV, tài liệu tham khảo cần thiết.
   b. Đồ dùng
+ Tranh, ảnh về các nguyên nhân gây ra tai nạn điện.
+ Tranh ảnh về một số biện pháp an toàn điện trong sử dụng và sửa chữa điện.
+ Một số dụng cụ bảo vệ an toàn điện như: găng tay, ủng cao su, thảm cách điện, kìm điện, bút  thử điện.
+ Phiếu học tập có nội dung là các nguyên nhân gây ra tai nạn và các biện pháp an toàn trong khi sử dụng sửa chữa.

Học sinh

+ Học bài thi và đọc trước bài ở nhà.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Ghi bảng

v    Hoạt động 1: Giói thiệu bài.
·        GV nêu mục tiêu bài học và đặt các câu hỏi gắn với cuộc sống hàng ngày để cho HS thấy được cần phải biết và thực hiện các biện pháp an toàn điện trong sử dụng và sữa chữa điện.
v    Hoạt động 2: Tìm hiểu nguyên nhân gây ra tai nạn điện.
·        Dựa trên việc khai thác kinh nghiệm và hiểu biết của HS trong cuộc sống qua các phương tiện  thông tin đại  chúng về an toàn điện, kết hợp sử dụng tranh, ảnh GV hướng HS nêu được những nguyên nhân  gây ra tai nạn điện.
·        Những nguyên nhân gây ra tai nạn điện:
·        Không hiểu biết và  không có  ý thức thực hiện an toàn điện khi sử dụng đồ dùng điện.
·        Do không cẩn thận khi sử dụng điện.
·        Do không kiểm tra an toàn các thiết bị, đồ dùng trước khi sử dụng ( đối với các đồ dùng điện để lâu không sử dụng ).
·        Không tuân thủ các nguyên  tắc an toàn điện trong khi sửa chữa điện : cắt nguồn trước khi sửa chữa điện : phải sử dụng dụng cụ bảo vệ an toàn điện.
·        Do vi phạm khoảng cách an toàn đường dây điện cao áp.
·        Do đến gần dây điện đứt rơi xuống đất.
·        Để giúp cho HS học tốt phần này, GV có thể xây dựng phiếu học tập gợi ý cho  HS về các nguyên nhân gây ra tai nạn điện và cho HS làm việc theo nhóm để tìm ra nguyên nhâ đó.
·        GV hứơng dẫn HS rút ra kết luận chung về nguyên nhân gây ra tai nạn điện:
·        Chạm vào vật mang điện
·        Vi phạm khoảng cách an toàn của lưới điện cao áp và trạm biến áp .
·        Đến gần dây điện bị rơi xuống đất.
v    Hoạt động 3: TÌm hiểu về các biện pháp an toàn điện
·        Từ các nguyên nhân gây ra tai nạn điện, hướng dẫn HS làm theo nhóm , thảo luận theo phiếu học tập để đưa ra một số biện pháp an toàn trong khi sử dụng và sửa chữa điện. Sau đó các nhóm báo cáo.GV bỏ sung hướng dẫn HS đưa ra một số biện pháp an toàn điện trong sử dụng và sửa chữa điện như:
·        Kiểm tra cách điện dây dẫn và đồ dùng điện thường xuyên hoặc khi bắt đầu sử dụng các đồ dùng điện đã lâu không được sử dụng.
·        Các thiết bị điện bị sứt vỡ vỏ, hỏng phần tiếp điểm cần  thay ngay.
·        Dây dẫn điện đã cũ, hỏng phần cách điện cũng cần thay dây mới.
·        Phải lau khô tay trước khi sử dụng các thiết bị, đồ dùng điện.
·        Khi sửa chữa điện phải cắt nguồn trước khi sửa chữa, sử dụng các vật lót cách điên hay các dụng  cụ lao động đảm bảo quy cách kỹ thuật.
·        Sử dụng nguồn điện áp an toàn
·        Giữ khoảng  cách an toàn đối với lưới điện cao áp.
·        Không đến gần dây điện bị đứt rơi xuống đất: GV giải  thích cho các em biết Tại sao không nên đến gần dây dẫn điện bị rơi xuống đất.
·        GV lấy một vài thí dụ về vi phạm an toàn điện.
·        Hướng dẫn HS rút ra kết luận về việc không vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện.
·        Yêu cầu HS làm bài tập đúng sai trong phần câu hỏi SGK.
+ Bảo vệ môi trường:
Từ những biện pháp an toàn điện để giáo dục các em về lối sống biết bảo vệ môi trường sống chung quanh chúng ta.
v    Hoạt động 4: Củng cố và dặn dò.
·        GV giúp HS tổng kết bài tập ngay tại lớp.
·        Đặt câu hỏi có liên quan đến bài học để củng cố kiến thức cho các em.
·        Dặn dò HS đọc bài trước bài 34 SGK và chuẩn bị dụng cụ thực hành.
·        Đối với HS trung bình, yếu thì đọc trước bài và học thuộc bài.
·        Đối với HS khá giỏi thì phải soạn bài trước.


+ Chú ý lắng nghe lời dẫn của giáo viên.
+ Chú ý và cung cấp thông tin về sự hiểu biết của mình về an toàn và tiết kiệm điện.
+ Quan sát tranh ảnh trong sách giáo khoa, ảnh của giáo viên.+ Ghi chép những nguyên nhân gây ra tai nạn điện giật.
+ Trong quá trình nêu thì thành viên của các nhóm tranh luận với nhau để tìm ra kết luận đúng.
+ Chuẩn bị tư thế sẵn sàng đển trả lời câu hỏi của giáo viên.


+ Nếu có phiếu học tập thì nhận và tiến hành thảo luận nhóm để hoàn thành.
+ Cử đại diện nhóm trình bày.

+ Tiến hành thảo luận nhóm và hoàn thành phiếu học  tập. Cử đại diện nhóm trình bày  về kết quả của mình.


+ Ghi chép những điều cần chú ý vào trong vở bài học.+ Ghi chép kết luận vào trong vở bài học.

+ Thảo luận nhóm và hoàn thành phần câu hỏi trong sách giáo khoa.

+ Chú  ý lắng nghe.

+ Chú ý lắng nghe.

+ Cá nhân trả lời câu hỏi của GV.

+ Chú ý lắng nghe.


+ Ghi chú những nội dung cần thiết.

BÀI 33: AN TOÀN ĐIỆN


I. VÌ SAO XẢY RA TAI NẠN ĐIỆN?
1. Do chạm trực tiếp vào vật mang điện
+ Chạm trực tiếp vào dây trần.
+ Sử dụng đồ dùng điện bị rò ra vỏ.
+ Sửa chữa mà không cắt nguồn.
2. Do vi phạm khoảng cách an toàn đối với lưới điện cao áp và trạm biến áp.
3. Do đến gần dây dẫn có điện bị đứt rơi xuống đất
II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP
1. Một số biện pháp an toàn khi sử dụng điện.
+ Thực hiện tốt cách điện.
+ Kiểm tra cách điện của đồ dùng điện.
+ Thực hiện tốt nối đất các thiết bị.
+ Không vi phạm khoảng cách an toàn điện.
2. Một số biện pháp an toàn khi sửa chữa điện.
+ Trước khi sữa chữa điện, phải cắt nguồn điện.
+ Sử dụng đúng các dụng cụ  bảo vệ an toàn điện cho mỗi công việc trong khi sửa chữa để tránh bị điện giật.

v    Rút kinh nghiệm
+……………………………………………………………………………………………
+……………………………………………………………………………………………Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét