Thứ Sáu, ngày 16 tháng 8 năm 2013

Bài 32: Vai trò của điện năng trong đời sống và sản xuất

DOWNLOAD                                                            
BÀI 32: VAI TRÒ CỦA ĐIỆN NĂNG TRONG ĐỜI SỐNG VÀ SẢN XUẤT

I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
+ Học sinh hiểu quá trình sản xuất và truyền tải điện năng. Biết được vai trò của điện năng
2. Về kĩ năng
        + Quan sát, phân tích, liên hệ thực tế
3. Về thái độ
        + Giáo dục tính cẩn thận,  ý thức kỷ luật, lòng yêu thích môn học

II. CHUẨN BỊ

Giáo viên
      a. Nội dung
v  Đọc kỹ bài 32 SGK
v  Đọc tài liệu tham khảo trong mục thông tin bổ sung SGV.
     b. Đồ dùng
v  Tranh vẽ các nhà máy điện.
v  Các mẫu vật có liên quan.
Học sinh

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Ghi bảng

v    Hoạt động 1: Giới thiệu bài
·        Đây là bài mở đầu, thông qua các tranh vẽ và mô hình về sản xuất, truyền tải và sử dụng điện năng, GV giới thiệu nội dung bài học và tạo hứng thú cho HS.
v    Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm về điện năng và sản xuất điện năng.
+ GV:
·        Đưa ra các dạng năng lượng và yêu cầu HS cho ví dụ về con người đã sử dụng năng lượng cho các hoạt động của mình.
·        Qua tranh vẽ, GV đặt câu hỏi về chức năng của thiết bị chính của nhà máy điện ( như lò hơi, lò phản ứng hạt nhân,…)
·        Hướng dẫn và yêu cầu HS tóm tắt quy trình sản xuất điện năng ở nhà máy nhiệt điện và thủy điện.
·        Ngoài ra có nhiều loại năng lượng có trong tự nhiên có thể biến thành điện năng, GV có thể đặt câu hỏi:
·        Năng lượng đầu vào và đầu ra của trạm phát điện dùng năng lượng mặt trời là gì ?
v    Hoạt động 3: TÌm hiểu truyền tải điện năng,
+ GV:
·        Giới thiệu địa điểm của một số nhà máy điện và khu công nghiệp ở nước ta. Sau đó đặt câu hỏi:
·        Các nhà máy điện thường được xây dựng ở đâu? Điện năng truyền tải từ nhà máy điện đến nơi sử dụng điện ( các thành phố, các trung tâm công nghiệp, nông thôn,…) Cấu tạo của đường dây truyền tải gồm các phần tử gì?.
·        Sau đó GV kết luận về chức năng của đường dây cao áp và hạ áp.
v    Hoạt động 4: Tìm hiểu vai trò của điện năng
·        GV gợi ý và yêu cầu HS cho các ví dụ về sử dụng điện năng trong các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân, trong đời sống xã hội và trong gia đình. Hướng dẫn các em kết luận về vai trò của điện năng.
·        Bảo vệ môi trường
·        GV giáo dục ý thức tiết kiệm điện để góp phần bảo vệ môi trường sống chung quanh chúng ta.
v    Hoạt động 5: Tổng kết
·        GV yêu cầu một vài học sinh đọc phần ghi nhớ trong SGK và nhắc nhở HS sử dụng tiết kiệm điện năng.
·        GV yêu cầu và gợi ý HS trả lời các câu hỏi của bài học.
·        GV hướng HS đọc trước và chuẩn bị bài 33 SGK.


+ Quan sát tranh ảnh do GV trình bày và chú ý lắng nghe lời dẫn của GV.
+ Thảo luận nhóm để tìm ra những ví dụ trong thực tế.
+ Cử đại diện nhóm trình bày.


+ Quan sát tranh ảnh sách giáo khoa và tranh ảnh của GV để trả lời.
+ Chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm và tóm tắt nội dung theo sách giáo khoa.


+ Chú ý từng câu hỏi của GV.
+ Thảo luận nhóm tìm ra các ví dụ trong thực tế về các nguồn năng lượng khác mà con người sử dụng.


+ Chú ý lắng nghe.+ Thảo luận nhóm hoàn thành câu trả lời của GV.
+ Cử đại diện nhóm trình bày.+ Thảo luận nhóm và cử đại diện nhóm hoàn thành câu trả lời.+ Chú ý lắng nghe

+ Cử đại diện đọc phần ghi nhớ.+ Cá nhân trả lời câu hỏi trong bài học.

+ Ghi chú vào trong vở bài học.

 

Bài 32: VAI TRÒ CỦA ĐIỆN NĂNG TRONG ĐỜI SỐNG VÀ SẢN XUẤT

 

 

 

 

I. ĐIỆN NĂNG

1. Điện năng là gì?
·        Năng lượng của dòng điện ( công của dòng điện) được gọi là điện năng.
2. Sản xuất điện năng
a. Nhà máy nhiệt điện
Nhiệt năng à điện năng.
b. Nhà máy thủy điện
Thủy năng à điện năng.
c. Nhà máy điện nguyên tử.


3. Truyền tải điện năng đi xa
Đường dây cao áp: 500 KV, 220KV
Đường dây hạ áp: 220V-380V

II. Vai trò của điện năng
Điện năng đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống và sản xuất
Điện năng là nguồn động lực, nguồn năng lượng cho các máy, thiết bị,…
Nhờ có điện  năng, quá trình sản xuất được tự động hóa và cuộc sống con người đầy đủ tiện nghi, văn minh hiện đại hơn,…


v    Rút kinh nghiệm
+ …………………………………………………………………………………………
+ …………………………………………………………………………………………

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét