Thứ Sáu, ngày 16 tháng 8 năm 2013

Bài 24: Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép

DOWNLOAD                                     
BÀI 24: KHÁI NIỆM VỀ CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP

I. MỤC TIÊU
   1. Về kiến thức
- Học sinh hiểu khái niệm và phân loại chi tiết máy, biết các cách lắp chi tiết máy.
   2. Về kĩ năng
- Quan sát, phân tích, so sánh.
   3. Về thái độ
- Giáo dục tính kỷ luật trật tự.

II. CHUẨN BỊ

   Giáo viên

      a. Nội dung
v  Đọc kĩ bài 24 SGK, tham khảo phần thông tin bổ sung.
v  Lập kế hoạch giảng dạy bài cụ thể
v  Rút tỉa kinh nghiệm của các tiết dạy để có phương pháp dạy thật tốt.
      b. Đồ dùng
v  Một bộ may ơ (Đùm xe đạp), các chi tiết máy như: bu lông, đai ốc,…
v  Tranh giáo khoa nếu có

   Học sinh

v  Đọc trước nội dung bài học
v  Trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: Kiểm tra kiến thức cũ
+ Đọc to câu hỏi trước lớp và gọi các em lên để kiểm tra kiến thức:
Câu 1: Nêu quy tắc an toàn khi cưa kim loại?
Câu 2: Hãy kể tên các loại dũa?.Nêu quy tắc an toàn khi dũa kim loại?
+ Yêu cầu HS nhận xét câu trả lời của bạn. Sau đó nhận xét và đánh giá chung.
Dẫn dắt các em vào bài mới giống như sách giáo khoa.
Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm về chi tiết máy
+ Yêu cầu các em quan sát hình 24.1 SGK và đọc phần thông tin trong sách giáo khoa.
+ Yêu cầu các em thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi của GV.
+ Chốt lại khái niệm chi tiết máy và dấu hiệu của chi tiết máy để các em ghi.
+ Yêu cầu các em đọc phần phân loại chi tiết.
+ Hỏi các em về những vấn đề xung quanh việc phân loại chi tiết máy sau đó giải thích rõ cách phân loại trên.
+ Lấy những thí dụ thực tế để giải thích những việc trên.
Hoạt động 3: Tìm hiểu chi tiết  máy được lắp ghép như thế nào
+ Yêu cầu các nhóm quan sát hình 24.3 SGK sau đó thảo luận nhóm để hoàn thành các khoảng trống trong sách giáo khoa.
+ Gọi đại diện nhóm điền vào khoảng trống và các nhóm khác nhận xét và đánh giá.
+ Bảo vệ môi trường:
Lấy những ví dụ thực tế về việc sản xuất các chi tiết máy để nói và giáo dục HS có ý thức về việc bảo vệ môi trường.
Hoạt động 4: Củng cố kiến thức và dặn dò
+ Yêu cầu 1 HS đọc phần ghi nhớ SGK.
+ Đặt câu hỏi có liên quan đến bài học để củng cố lại kiến thức.
+ Dặn dò chuẩn bị cho tiết sau:
* Đối với HS trung bình:  Yêu cầu các em đọc qua bài 25 và tìm kiếm các loại mối ghép cố định.
* Đối với HS khá và giỏi: Soạn trước bài ở nhà và trả lời toàn bộ câu hỏi có trong bài học.


+ Chú ý lắng nghe câu hỏi của GV và chuẩn bị sẵn sàng trả lời.

+ Nhận xét câu trả lời của bạn theo yêu cầu của GV.

+ Chú ý lắng nghe.+ Quan sát hình 24.1 SGK và đọc phần thông tin trong sách.

+ Thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi của GV.

+ Ghi chép những nội dung đó vào trong sách giáo khoa.
+ Cử đại diện nhóm để trả lời.
+ Trả lời những câu hỏi của GV.


+ Chú  ý lắng nghe và chi chép.
+ Thảo luận nhóm để hoàn thành các khoảng trống trong sách giáo khoa.


+ Cử đại diện nhóm lên bảng hoàn thành các khoảng trống.


+ Chú ý lắng nghe.


+ Đọc phần ghi nhớ SGK.

+ Trả lời câu hỏi theo yêu cầu của GV.

+ Ghi chú vào trong vở bài học.BÀI 24: KHÁI NIỆM VỀ CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉPI. KHÁI NIỆM VỀ CHI TIẾT MÁY.
1. Chi tiết máy là gì?
+ Chi tiết máy là phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh và thực hiện một nhiệm vụ nhất định trong máy.
+ Dấu hiệu để nhận biết: Là phần tử hoàn chỉnh và không thể tháo rời ra được nữa.
2. Phân loại chi tiết máy:
Theo công dụng chia thành 2 nhóm:
+ Nhóm các chi tiết có công dụng chung.
+ Nhóm các chi tiết có công dụng riêng.
III. CHI TIẾT MÁY ĐƯỢC LẮP GHÉP VỚI NHAU NHƯ THẾ NÀO?
Các chi tiết thường được ghép với nhau theo hai kiểu: Ghép cố định và ghép động.

v    Rút kinh nghiệm
+……………………………………………………………………………………………+……………………………………………………………………………………………

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét